• 2021 (!) 131 снимки в 6 под-албума 2021
 • Dourdan avant 3 снимки Dourdan avant
 • 2020 1 снимка 136 снимки в 8 под-албума 2020
 • Moto 6 снимки в 2 под-албума Moto
 • 2019 1 снимка 82 снимки в 8 под-албума 2019
 • 2018 144 снимки в 13 под-албума 2018
 • 2017 59 снимки в 2 под-албума 2017
 • 2016 62 снимки в 6 под-албума 2016
 • 2015 1 снимка 122 снимки в 8 под-албума 2015
 • 2014 38 снимки в 8 под-албума 2014
 • 2013 36 снимки в 1 под-албум 2013
 • 2012 51 снимки в 2 под-албума 2012
 • 2011 70 снимки в 4 под-албума 2011
 • 2010 110 снимки в 4 под-албума 2010
 • 2009 78 снимки в 3 под-албума 2009
 • 2008 101 снимки в 4 под-албума 2008
 • 2007 206 снимки в 11 под-албума 2007
 • 2006 139 снимки в 2 под-албума 2006
 • 2005 113 снимки в 2 под-албума 2005
 • 2004 105 снимки в 3 под-албума 2004
 • 2003 87 снимки в 4 под-албума 2003
 • 2002 220 снимки в 11 под-албума 2002
 • 2001 17 снимки в 1 под-албум 2001
 • Boullay 20 снимки Boullay
 • Cartes de voeux 18 снимки Cartes de voeux