• 2021 252 φωτογραφίες σε 9 υπο-λευκώματα 2021
 • Dourdan avant 3 φωτογραφίες Dourdan avant
 • 2020 1 φωτογραφία 136 φωτογραφίες σε 8 υπο-λευκώματα 2020
 • Moto 6 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα Moto
 • 2019 1 φωτογραφία 82 φωτογραφίες σε 8 υπο-λευκώματα 2019
 • 2018 144 φωτογραφίες σε 13 υπο-λευκώματα 2018
 • 2017 59 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα 2017
 • 2016 62 φωτογραφίες σε 6 υπο-λευκώματα 2016
 • 2015 1 φωτογραφία 122 φωτογραφίες σε 8 υπο-λευκώματα 2015
 • 2014 38 φωτογραφίες σε 8 υπο-λευκώματα 2014
 • 2013 36 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα 2013
 • 2012 51 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα 2012
 • 2011 70 φωτογραφίες σε 4 υπο-λευκώματα 2011
 • 2010 110 φωτογραφίες σε 4 υπο-λευκώματα 2010
 • 2009 78 φωτογραφίες σε 3 υπο-λευκώματα 2009
 • 2008 101 φωτογραφίες σε 4 υπο-λευκώματα 2008
 • 2007 206 φωτογραφίες σε 11 υπο-λευκώματα 2007
 • 2006 139 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα 2006
 • 2005 113 φωτογραφίες σε 2 υπο-λευκώματα 2005
 • 2004 105 φωτογραφίες σε 3 υπο-λευκώματα 2004
 • 2003 87 φωτογραφίες σε 4 υπο-λευκώματα 2003
 • 2002 220 φωτογραφίες σε 11 υπο-λευκώματα 2002
 • 2001 17 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα 2001
 • Boullay 20 φωτογραφίες Boullay
 • Cartes de voeux 19 φωτογραφίες Cartes de voeux