• 2021 (!) ფოტოები: 252 ( 9 ქვეკატეგორიებში) 2021
 • Dourdan avant ფოტოები: 3 Dourdan avant
 • 2020 1 ფოტო ფოტოები: 136 ( 8 ქვეკატეგორიებში) 2020
 • Moto ფოტოები: 6 ( 2 ქვეკატეგორიებში) Moto
 • 2019 1 ფოტო ფოტოები: 82 ( 8 ქვეკატეგორიებში) 2019
 • 2018 ფოტოები: 144 ( 13 ქვეკატეგორიებში) 2018
 • 2017 ფოტოები: 59 ( 2 ქვეკატეგორიებში) 2017
 • 2016 ფოტოები: 62 ( 6 ქვეკატეგორიებში) 2016
 • 2015 1 ფოტო ფოტოები: 122 ( 8 ქვეკატეგორიებში) 2015
 • 2014 ფოტოები: 38 ( 8 ქვეკატეგორიებში) 2014
 • 2013 ფოტოები: 36 1 ქვეკატეგორიაში 2013
 • 2012 ფოტოები: 51 ( 2 ქვეკატეგორიებში) 2012
 • 2011 ფოტოები: 70 ( 4 ქვეკატეგორიებში) 2011
 • 2010 ფოტოები: 110 ( 4 ქვეკატეგორიებში) 2010
 • 2009 ფოტოები: 78 ( 3 ქვეკატეგორიებში) 2009
 • 2008 ფოტოები: 101 ( 4 ქვეკატეგორიებში) 2008
 • 2007 ფოტოები: 206 ( 11 ქვეკატეგორიებში) 2007
 • 2006 ფოტოები: 139 ( 2 ქვეკატეგორიებში) 2006
 • 2005 ფოტოები: 113 ( 2 ქვეკატეგორიებში) 2005
 • 2004 ფოტოები: 105 ( 3 ქვეკატეგორიებში) 2004
 • 2003 ფოტოები: 87 ( 4 ქვეკატეგორიებში) 2003
 • 2002 ფოტოები: 220 ( 11 ქვეკატეგორიებში) 2002
 • 2001 ფოტოები: 17 1 ქვეკატეგორიაში 2001
 • Boullay ფოტოები: 20 Boullay
 • Cartes de voeux (!) ფოტოები: 19 Cartes de voeux