• 2022 (!) Fotoen am 1 Enneralbumm 2022
 • 2021 Fotoen an den 9 Enneralbummen 2021
 • Dourdan avant Fotoen Dourdan avant
 • 2020 Foto Fotoen an den 8 Enneralbummen 2020
 • Moto Fotoen an den 2 Enneralbummen Moto
 • 2019 Foto Fotoen an den 8 Enneralbummen 2019
 • 2018 Fotoen an den 13 Enneralbummen 2018
 • 2017 Fotoen an den 2 Enneralbummen 2017
 • 2016 Fotoen an den 6 Enneralbummen 2016
 • 2015 Foto Fotoen an den 8 Enneralbummen 2015
 • 2014 Fotoen an den 8 Enneralbummen 2014
 • 2013 Fotoen am 1 Enneralbumm 2013
 • 2012 Fotoen an den 2 Enneralbummen 2012
 • 2011 Fotoen an den 4 Enneralbummen 2011
 • 2010 Fotoen an den 4 Enneralbummen 2010
 • 2009 Fotoen an den 3 Enneralbummen 2009
 • 2008 Fotoen an den 4 Enneralbummen 2008
 • 2007 Fotoen an den 11 Enneralbummen 2007
 • 2006 Fotoen an den 2 Enneralbummen 2006
 • 2005 Fotoen an den 2 Enneralbummen 2005
 • 2004 Fotoen an den 3 Enneralbummen 2004
 • 2003 Fotoen an den 4 Enneralbummen 2003
 • 2002 Fotoen an den 11 Enneralbummen 2002
 • 2001 Fotoen am 1 Enneralbumm 2001
 • Boullay Fotoen Boullay
 • Cartes de voeux Fotoen Cartes de voeux