• 2022 (!) 50 фотографии во 1 подкатегорија 2022
 • 2021 252 фотографии во 9 подкатегории 2021
 • Dourdan avant 3 фотографии Dourdan avant
 • 2020 1 фотографија 136 фотографии во 8 подкатегории 2020
 • Moto 6 фотографии во 2 подкатегории Moto
 • 2019 1 фотографија 82 фотографии во 8 подкатегории 2019
 • 2018 144 фотографии во 13 подкатегории 2018
 • 2017 59 фотографии во 2 подкатегории 2017
 • 2016 62 фотографии во 6 подкатегории 2016
 • 2015 1 фотографија 122 фотографии во 8 подкатегории 2015
 • 2014 38 фотографии во 8 подкатегории 2014
 • 2013 36 фотографии во 1 подкатегорија 2013
 • 2012 51 фотографии во 2 подкатегории 2012
 • 2011 70 фотографии во 4 подкатегории 2011
 • 2010 110 фотографии во 4 подкатегории 2010
 • 2009 78 фотографии во 3 подкатегории 2009
 • 2008 101 фотографии во 4 подкатегории 2008
 • 2007 206 фотографии во 11 подкатегории 2007
 • 2006 139 фотографии во 2 подкатегории 2006
 • 2005 113 фотографии во 2 подкатегории 2005
 • 2004 105 фотографии во 3 подкатегории 2004
 • 2003 87 фотографии во 4 подкатегории 2003
 • 2002 220 фотографии во 11 подкатегории 2002
 • 2001 17 фотографии во 1 подкатегорија 2001
 • Boullay 20 фотографии Boullay
 • Cartes de voeux 19 фотографии Cartes de voeux